> Aktualności
Huta modernizuje produkcję
W pierwszym półroczu zostało zakończonych kilka ważnych inwestycji w Hucie Łabędy, które m.in. zwiększają jakość produktów, efektywność produkcji...>> więcej


Nowe kierunki, nowe perspektywy
W lipcu br. przedstawiciele Zarządu HUTY ŁABĘDY S.A. uczestniczyli w dwóch wydarzeniach biznesowych o charakterze międzynarodowym, których celem...>> więcej


HUTA ŁABĘDY S.A. w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 Z dniem 30 czerwca 2014 r. HUTA ŁABĘDY S.A. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy...>> więcej


Pierwszy rok rozbudowanej płyty postojowej w Katowice Airport
  Rok temu w Katowice Airport zakończyła się rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów oraz modernizacja trzech dróg kołowania. Dzięki inwestycji...>> więcej


Prestiżowy certyfikat celny dla Węglokoksu
  17 czerwca 2014 r. dyrektor Izby Celnej w Katowicach insp. Włodzimierz Wołczew wręczył Prezesowi Zarządu Węglokoks S.A. Jerzemu Podsiadło...>> więcej


HUTA ŁABĘDY S.A. - Rada Nadzorcza nowej kadencji
  16 czerwca 2014 r odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej VII kadencji HUTY ŁABĘDY S.A., podczas którego ukonstytuował się jej skład...>> więcej


Walne Zgromadzenie RIG pod przewodnictwem Prezesa Węglokoksu
  W dniu 9 czerwca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Obrady Walnego Zgromadzenia...>> więcej


­

Znajdziecie tu Państwo najważniejsze informacje ze świata węgla. Jest to także miejsce do wyrażania opinii istotnych nie tylko dla branży, ale dla całej polskiej gospodarki. Pragniemy stworzyć forum w merytorycznej dyskusji o znaczeniu i misji górnictwa oraz o energetycznym bezpieczeństwie Polski.

> Media społecznościowe
­