> Aktualności
HUTA ŁABĘDY S.A. w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 Z dniem 30 czerwca 2014 r. HUTA ŁABĘDY S.A. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy...>> więcej


Pierwszy rok rozbudowanej płyty postojowej w Katowice Airport
  Rok temu w Katowice Airport zakończyła się rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów oraz modernizacja trzech dróg kołowania. Dzięki inwestycji...>> więcej


Prestiżowy certyfikat celny dla Węglokoksu
  17 czerwca 2014 r. dyrektor Izby Celnej w Katowicach insp. Włodzimierz Wołczew wręczył Prezesowi Zarządu Węglokoks S.A. Jerzemu Podsiadło...>> więcej


HUTA ŁABĘDY S.A. - Rada Nadzorcza nowej kadencji
  16 czerwca 2014 r odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej VII kadencji HUTY ŁABĘDY S.A., podczas którego ukonstytuował się jej skład...>> więcej


Walne Zgromadzenie RIG pod przewodnictwem Prezesa Węglokoksu
  W dniu 9 czerwca 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Obrady Walnego Zgromadzenia...>> więcej


Tomasz Mańka – nowym Prezesem Polské uhli a.s.
 Z dniem 01 czerwca 2014 r na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polské uhli a.s.  został powołany pan Tomasz Mańka, który zastąpił na tym...>> więcej


Ruch Chorzów na podium Ekstraklasy
  Klub piłkarski Ruch Chorzów zajął III miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo  T-Mobile Ekstraklasy (najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce)  w...>> więcej


­

Znajdziecie tu Państwo najważniejsze informacje ze świata węgla. Jest to także miejsce do wyrażania opinii istotnych nie tylko dla branży, ale dla całej polskiej gospodarki. Pragniemy stworzyć forum w merytorycznej dyskusji o znaczeniu i misji górnictwa oraz o energetycznym bezpieczeństwie Polski.

> Media społecznościowe
­