> Aktualności
Strategiczny alians WĘGLOKOKSU i Ferrum
Grupa WĘGLOKOKS oraz Grupa Ferrum zawarły umowę ramową, na mocy której WĘGLOKOKS S.A. będzie zaopatrywał Ferrum w surowiec niezbędny dla...>> więcej


Grupa Węglokoks właścicielem 51,65 % akcji Huty Pokój
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "Huta Pokój" S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015r. podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia...>> więcej


Węglokoks Energia – nowy wymiar węglowego giganta
Nowa nazwa powstałej w 2014 roku spółki Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne (WPE) mówi wiele o planach Węglokoksu – energetyka i ciepłownictwo...>> więcej


Węglokoks partnerem Forum Ekonomicznego
Czy postindustrialna Europa powinna się zindustrializować? Czy cel wytyczony w strategii lizbońskiej, aby Unia Europejska była najbardziej...>> więcej


Węglokoks w rankingu EUROPA 500
Firma Deloitte wraz z dziennikiem "Rzeczpospolita" przeprowadziła analizę największych firm w 18 krajach Europy Środkowej i Ukrainie ("CE Top...>> więcej


Jerzy Podsiadło - laureatem prestiżowych wyróżnień
30 sierpnia br w Promnicach odbyła się jubileuszowa 20. Gala Loży Katowickiej Business Centre Club podczas, której Jerzy Podsiadło, Prezes...>> więcej


Nowy skład zarządu WĘGLOZBYT S.A.
Decyzją Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla WĘGLOZBYT S.A., na stanowisko nowego prezesa zarządu spółki powołany został Andrzej Krzyształowski –...>> więcej


­

Znajdziecie tu Państwo najważniejsze informacje ze świata węgla. Jest to także miejsce do wyrażania opinii istotnych nie tylko dla branży, ale dla całej polskiej gospodarki. Pragniemy stworzyć forum w merytorycznej dyskusji o znaczeniu i misji górnictwa oraz o energetycznym bezpieczeństwie Polski.

> Media społecznościowe
­