JESTEŚMY WDZIĘCZNI ZA KAŻDĄ POMOC NA RZECZ NASZYCH PODOPIECZNYCH  

POMAGAMY JUŻ OD 20 LAT

 

Obraz3

 

 

KOMU POMAGA FUNDACJA?

 

SIEROTOM, które w wypadku na kopalni straciły rodzica;

RODZINOM górniczym z niepełnosprawnymi dziećmi;

WDOWOM, które po utracie męża zostają same z dziećmi;

GÓRNIKOM INWALIDOM poszkodowanym w wypadkach przy pracy, wymagającym specjalistycznej opieki medycznej.

 

JAK MOŻNA POMAGAĆ?

 

Obraz2

 

 

Odpis 1% podatku - NR KRS 0000127003 oraz wsparcie w informowaniu o możliwości odprowadzenia 1% podatku na Fundację Rodzin Górniczych.

SKŁADKI OD PRACOWNIKÓW KOPALŃ

Zadeklarowana kwota jest co miesiąc odliczana z wynagrodzenia pracownika i przekazywana Fundacji. Składka oraz jej wysokość jest dobrowolna. Współpracują w tym zakresie z Fundacją: kopalnie i zakłady podlegające Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o., Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A., Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Tauron Wydobycie S.A., Węglokoks Kraj Sp. z o.o., Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A., jak również firmy: Konsorcjum PRGiBSz, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A., Główny Instytut Górnictwa, Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o.

WPŁATY NA KONTO FUNDACJI  

PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611 (Zarówno przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują możliwość odliczania od podstawy opodatkowania (dochodu) kwot dokonanych przez podatników darowizn.)

media