DSC7318

 

Z inicjatywy i w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Energii Grzegorza Tobiszowskiego, prezes Węglokoks S.A. Sławomir Obidziński oraz rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Robert Tomanek, podpisali umowę o współpracy.

 

 DSC7323

 

Zacieśnianie takiej współpracy jest bardzo ważne, w kontekście wyzwań stojących przed gospodarką, zwłaszcza restrukturyzacji branży węglowej. To bardzo dobrze, że ta umowa została podpisana na Śląsku, przez podmioty ze Śląska, które doskonale znając specyfikę tego regionu, będą mogły wymieniać się doświadczeniami i wiedzą - powiedział wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

 

 DSC7321

 

Szeroko rozumiana współpraca ma obejmować przede wszystkim kwestie związane z ekspertyzami, consultingiem i doradztwem ekonomiczno-prawnym. Wszelkie takie prace na rzecz Węglokoksu mogą być wykonywane przez doświadczoną kadrę akademicką. Dla pracowników i studentów Uniwersytetu to możliwość pracy, nauki i rozwoju w rzeczywistym otoczeniu biznesowym, natomiast dla Węglokoksu pewność najwyższej jakości wykonywanych usług.

  DSC7331

 

Grupa Kapitałowa Węglokoks dynamicznie rozwija się w czterech obszarach – górnictwie, hutnictwie, energetyce oraz logistyce. W tym rozwoju chcemy aktywniej wykorzystywać polską myśl naukową. Jesteśmy przekonani, że to dobry kierunek i już niebawem zobaczymy tego pierwsze efekty - przekonuje Sławomir Obidziński, prezes Węglokoksu. Pracownicy Węglokoksu będą natomiast opiniowali zmiany w procesie kształcenia studentów, wskazując na potrzeby oraz wyzwania rynkowe funkcjonujących przedsiębiorstw. 

 

 DSC7344

 

Podobną umowę podpisaliśmy z Polską Grupą Górniczą. Chcemy współpracować z czołowymi firmami, ponieważ nic lepiej nie służy nauce niż praktyka. Mamy świetnych specjalistów i możemy stać się jedną z największych firm consultingowych w Polsce. A jednocześnie będziemy sami się uczyć, by lepiej kształcić i zapewnić wykwalifikowanych pracowników na wymagającym rynku pracy - argumentuje prof. Robert Tomanek.

 

 DSC7352

 

Współpraca z uczelnią to również szansa dla jej studentów na związanie się z firmami grupy kapitałowej Węglokoks jeszcze w czasie nauki, a po jej zakończeniu na zdobycie zatrudnienia w jej przedsiębiorstwach.

 

 DSC7325

media