wks w senacie

 

W Węglokoksie trwają zaawansowane prace nad zastosowaniem technologii pirolizy i zgazowania odpadów, biomasy, mułów i miałów węglowych. Procesy te polegają na termicznym przekształcaniu tych niskojakościowych paliw w produkty o znacznie większej wartości energetycznej, a przede wszystkim ekologicznej. O postępach projektu mówił prezes Węglokoksu Energia Jacek Boroń podczas konferencji w Senacie RP „Polska liderem czystych technologii węglowych w Unii Europejskiej”. W wydarzeniu udział wziął również Sławomir Obidziński, prezes Węglokoksu S.A.

 

Przy dzisiejszej polityce Komisji Europejskiej, która delikatnie mówiąc nie sprzyja węglowi, jeśli chcemy zapewnić przyszłość branży węglowej, musimy szukać czystych, przyjaznych środowisku technologii. Taką technologią z pewnością może być zgazowanie mułów i miałów węglowych – wyjaśniał prezes Sławomir Obidziński.

 

Proces zgazowania przebiega w temperaturze ok. 850-1100 stopni C. Szereg reakcji odbywa się w środowisku z bardzo ograniczonym dostępem tlenu lub całkowitym jego brakiem. Wytworzony gaz po oczyszczeniu wykorzystywany jest jako paliwo do wysokosprawnego wytwarzania w kogeneracji energii elektrycznej i ciepła.

 

Projekt prowadzony przez Węglokoks Energia wskazuje, że optymalna – z punktu widzenia bazy surowcowej i zastosowanej technologii – jest instalacja, która rocznie przetwarzać będzie od 10 tys. do 25 tysięcy ton odpadów i mułów, wzbogacanych miałem węglowym. Taka instalacja jest w stanie wytworzyć strumień energii 12,85 MW.

Niezwykle ważnym elementem projektu jest ochrona środowiska. Technologia ta spełnia wszystkie obowiązujące i zapowiadane normy środowiskowe, a emisja jest niższa od dopuszczalnej.

 

Najważniejsze jest to, że nie tylko chcemy stosować te urządzenia, ale również je jako firma WĘGLOKOKS produkować. Osiągnęli byśmy wtedy dwa cele: technologiczny czyli ekologiczną produkcję energii elektrycznej i węgla, oraz biznesowy poprzez wprowadzenie na rynek nowego urządzenia – podkreślał Jacek Boroń, prezes WĘGLOKOKS ENERGIA.

 

Budowa instalacji ma rozpocząć się niebawem, a pierwsze rozpoczęłyby działalność w 2020 roku.

W konferencji, którą otworzył marszałek Stanisław Karczewski, a prowadził senator Adam Gawęda wzięło udział wielu znamienitych gości. Wśród nich minister środowiska prof. Jan Szyszko, wiceministrowie energii Grzegorz Tobiszowski i Michał Kurtyka, przewodniczący sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa poseł Marek Suski, parlamentarzyści, prezesi spółek, naukowcy i eksperci.

media