WĘGLOKOKS S.A.

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000095342

NIP 634-00-17-095, REGON 271883564

Kapitał zakładowy (wpłacony) 558 818 830,00 zł

 

 

zamierza przeznaczyć do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu - działek nr 1952/55, 3487/55, 3460/55, 3461/55 o łącznej powierzchni 49 380,00 m2,  zabudowanych budynkami stanowiącymi oddzielną od gruntu własność w postaci budynków Centrum Konferencyjno – Administracyjno – Hotelowego o łącznej powierzchni użytkowej 3 469,42 m2, objętych księgą wieczystą KW nr KA1K/00058749/5.

 

 

Nieruchomość zlokalizowana jest w południowej części miasta Katowice przy ul. Pszczyńskiej 10, w dzielnicy Giszowiec. Nieruchomość położona jest w odległości ok. 7 km od ścisłego centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Drogi Krajowej nr 86. Rejon, w którym położona jest nieruchomość jest bardzo dobrze skomunikowany z centrum miasta. Ulica Pszczyńska stanowi ciąg osi komunikacyjnej Katowice – Tychy – Bielsko-Biała. Dobre skomunikowanie z węzłem Murckowska (skrzyżowanie z autostradą A4 ok. 3 km) oraz węzłem Roździeńskiego (skrzyżowanie z Drogową Trasą Średnicową ok. 6 km). Komunikacja miejska (autobusowa) znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny leśne i rekreacyjne (od strony zachodniej i południowej), tereny rekreacji (od strony północnej) oraz tereny komunikacji (od strony wschodniej). W dalszym sąsiedztwie od strony wschodniej zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Działki wchodzące w skład nieruchomości tworzą nieforemny wielokąt o konfiguracji płaskiej. Dojście i dojazd do nieruchomości odbywa się poprzez łącznik od strony ul. Pszczyńskiej. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Wjazd na nieruchomość odbywa się bramą od strony północnej. Dodatkowa brama awaryjna znajduje się od strony południowej. Nieruchomość posiada infrastrukturę techniczną w skład której wchodzą sieci: elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa oraz teletechniczna. Sposób zagospodarowania nieruchomości pozwala wyodrębnić dwie części funkcjonalne. Od strony wschodniej działki nr 1952/55 i 3487/55 są użytkowane jako teren usługowy – grunt zabudowany budynkami o funkcji biurowo-usługowej oraz budynkiem portierni, z towarzyszącymi 196 miejscami parkingowymi, drogami, chodnikami, oświetleniem. Teren ten jest odrębnie ogrodzony ogrodzeniem z siatki stalowej posadowionej na słupkach stalowych. Działka nr 3461/55 nie jest użytkowana i nie jest ogrodzona. Działka nr 3460/55 stanowi teren zieleni urządzonej oraz teren sportu. Na działce tej od strony północnej zlokalizowane są budowle kortów tenisowych oraz budynki towarzyszące tj. magazyn sprzętu z wieżą sędziowską i budynek biurowy. Działka jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej posadowionej na słupkach stalowych.

 

Teren nieruchomości objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego przez Radę Miasta Katowice Uchwałą nr LIII/597/98 z dnia 19.06.1998 r. Dla przedmiotowego terenu Plan Zagospodarowania Przestrzennego ustala przeznaczenie:

- usług sportu, wraz z zapleczem socjalnym oraz zieleni parkowej,

- usług,

- urządzeń komunikacji samochodowej z towarzyszącymi usługami,

- komunikacji i parkingów,

- komunikacji samochodowej – ulic dojazdowych.

Szacunkowa wartość nieruchomości wynosi nie mniej niż 25.445.500,00 zł netto.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną po skierowaniu zapytania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod nr 32 207 27 44 lub osobiście w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, piętro XII, pok. 12.73.

 

Osoby lub podmioty zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości proszone są o pisemne przedstawienie swojego stanowiska o zamiarze uczestnictwa w postępowaniu z podaniem możliwej ceny nabycia, nie niższej niż podana szacunkowa wartość nieruchomości, w terminie do dnia 30.09.2017 r., zaadresowanego  na adres Spółki.

Powyższe ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

WĘGLOKOKS S.A. zastrzega, że postępowanie może zostać zakończone w każdym czasie i bez podania przyczyny.

 

O historii tego miejsca można przeczytać tu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

media