Rada Nadzorcza HUTY ŁABĘDY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gliwicach przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. w Gliwicach.

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w oparciu o Uchwałę Nr 182/ VIII / 2020 Rady Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. (dalej również jako „Spółka” o ile kontekst nie wymaga inaczej) z dnia 15.05.2020r. w sprawie: wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji HUTY ŁABĘDY S.A. oraz ustalenia jego zasad i trybu.

 

 

 

media