WĘGLOKOKS S.A. jest największym polskim eksporterem węgla, obecnym na rynkach światowych od 65 lat.

Przedsiębiorstwo powstało w 1951 roku jako centrala handlu zagranicznego, zajmująca się głównie eksportem węgla kamiennego. Eksport węgla do dziś pozostaje jedną z głównych działalności Firmy. Obecnie węgiel jest eksportowany głównie drogą lądową, przede wszystkim do południowo-wschodnich Niemiec, Czech, Austrii, Słowacji i Węgier. W obszarze handlu zagranicznego WĘGLOKOKS S.A. zajmuje się również importem węgla, magnetytu i biomasy. Działalność Firmy na rynku krajowym to przede wszystkim: handel produktami dla hutnictwa, dostawy magnetytu i flokulantów, materiałów dla górnictwa oraz handel biomasą i paliwami płynnymi dla przemysłu energetycznego.

Do podstawowych celów strategicznych Firmy należy m.in. utrzymanie wiodącej pozycji w eksporcie węgla, dywersyfikacja działalności handlowej, a także rozwój i wzmacnianie swojej działalności w sektorze okołogórniczym.

Zgodnie z obraną Strategią Rozwoju na lata 2010-2015 WĘGLOKOKS S.A. zbudował silną grupę kapitałową opartą na trzech filarach: górniczym, hutniczym i energetycznym. W skład Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS wchodzi m.in.: HUTA ŁABĘDY S.A. z siedzibą w Gliwicach oraz jej spółki zależne, HUTA POKÓJ z siedzibą w Rudzie Śląskiej oraz jej spółki zależne, Węglokoks Kraj Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, Węglokoks Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz jej spółki zależne, Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach, Inter Balt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, PSK Rzeszów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, a także zagraniczne przedstawicielstwa handlowe: Polske Uhli a.s. (Czechy), Polkarbon GmbH (Austria), Węglokoks Scandinavia (Dania).

WĘGLOKOKS S.A. jest również największym udziałowcem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL S.A.), które zarządza Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

 

 

 

Ważne daty

1951

31 grudnia, na podstawie aktu erekcyjnego, powstało przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Centrala Handlu Zagranicznego "WĘGLOKOKS".

1964

Od tego roku datuje się dynamiczny rozwój eksportu polskiego węgla, głównie za sprawą poszerzenia oferty handlowej Węglokoksu o węgiel koksujący z Rybnickiego Okręgu Węglowego.

1973

OPEC wstrzymuje handel ropą naftową z krajami popierającymi Izrael. W Stanach Zjednoczonych cena baryłki ropy skacze o 600%, a dla Weglokoksu przychodzą... „złote czasy”.

1979

Ilość węgla eksportowanego przez nas przekroczyła poziom 40 mln ton rocznie. W kolejnych latach dalej rosła osiągając rekordową wielkość 43 mln ton w roku 1981.

1981

W roku rekordowej sprzedaży węgla, zmieniliśmy siedzibę, przenosząc się do wież przy ul. Mickiewicza 29, zaprojektowanych przez Georga Grucića. Przez wiele lat były to najwyższe biurowce w Katowicach.

1993

Weglokoks został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Nadszedł trudny czas walki o utrzymanie pozycji rynkowej w nowych realiach. Kolejne lata udowodniły, że batalia ta została wygrana.

2011

Zaczeliśmy formowanie Grupy Kapitałowej, obejmując 96,99% udziałów w gliwickiej Hucie Łabedy. Tym samym rozpoczęła się budowa holdingu, połączonego łańcuchem wartości – jej przewidywane efekty otwierają przed nami zupełnie nowe perspektywy.

2016

Konsolidacja Grupy Kapitałowej Węglokoks, której główne pola działalności obejmują górnictwo, hutnictwo oraz energetykę.
Grupa Kapitałowa Węglokoks