Zarząd Spółki IX kadencji

 

Sławomir Obidziński

Prezes Zarządu

Sławomir Obidziński łączy kompetencje doświadczonego menadżera z teoretyczną i praktyczną wiedzą z zakresu szeroko rozumianej branży energetycznej i górniczej. Ukończył studia wyższe na Wydziale Górnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w zakresie bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.
Branżę górniczą i energetyczną poznawał z perspektywy wielu stanowisk w różnych firmach. Pracę zawodową rozpoczął w Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott“. Później, przez piętnaście lat pracował w SGS Polska sp. z o.o. (oddział szwajcarskiego holdingu SGS S.A. z siedzibą w Genewie), pełniąc kolejno funkcje Kierownika Biura, Dyrektora Regionalnego oraz Dyrektora Branży Mineralnej.
Od 2007 r. związany ze spółkami Grupy Kapitałowej Węglokoks. Do 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o. o. w Brzeszczach. Później zarządzał Węglokoksem Energia sp. z o. o., a w czerwcu 2016 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Węglokoksu S.A.
W 2012 r. w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ukończył studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA), a dwa lata później studia z zakresu Executive Doctor of Business Administration (EDBA).

 

Tomasz Heryszek

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Tomasz Heryszek od ponad dwudziestu lat łączy karierę zawodową z rozwojem naukowym. Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2005 r. w murach SGH obronił rozprawę doktorską. Uczestnik studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
Od wielu lat zasiada w zarządach i radach nadzorczych spółek i organizacji gospodarczych. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym w sektorze produkcji i usług, analizach strategicznych oraz badaniu efektywności narzędzi marketingowych i konsumpcji. Z sukcesem odpowiadał za Efficient Consumer Response, budowę i realizację strategii, sprzedaż i marketing brandów na wielu rynkach B2B oraz B2C.
Autor i współautor książek, monografii i artykułów o tematyce związanej z zarządzaniem i rynkiem. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji dotyczących zarządzania, rynku i konsumpcji. Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Bankowej. Członek Polskiego Towarzystwa Marketingu Naukowego w Poznaniu.

 

Jarosław Jędrysek

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Jarosław Jędrysek jest doświadczonym menadżerem, specjalistą w zakresie zarządzania w branży górniczej i sektorze finansów. Ukończył studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Ekonomii i Organizacji Produkcji oraz Wydziale Handlu, Transportu i Usług.
Swoją karierę zawodową zaczynał w ING Banku Śląskim, w którym pełnił funkcję m.in. dyrektora oddziałów. W międzyczasie ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i podatków, a także działania banków komercyjnych. W 2002 r. ukończył MBA (Master of Business Administration) w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie.
W 2006 r. został dyrektorem ds. finansowych oraz pełnomocnikiem zarządu w Oddziale Zakład Wzbogacania Rud w KGHM Polska Miedź SA. W latach 2009-2016 zarządzał finansami w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (Zofiówka, Jas-Mos) oraz był dyrektorem biura finansów spółki. Do momentu wyboru na obecne stanowisko był dyrektorem ds. finansowych w KGHM Polska Miedź w Oddziale Zakłady Górnicze Rudna.

 

Krzysztof Mikuła

Wiceprezes Zarządu ds. Grupy Kapitałowej

Krzysztof Mikuła to doświadczony menadżer, prawnik i samorządowiec. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Początki kariery zawodowej wiązał z działalnością samorządową. Jako poseł na Sejm RP (2005-2007) podjął skuteczne działania na rzecz przekazania w ręce samorządu śląskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej.
W latach 2010-2014 pełnił funkcje wiceprezesa, a później prezesa spółki TBS Katowice. Pracował tam nad koncepcjami budowy mieszkań na wynajem z opcją stopniowego dochodzenia do własności oraz koordynował przygotowanie i realizację jednej z pierwszych w kraju inwestycji budowy mieszkań społecznych, finansowanej poprzez emisję obligacji.
Od grudnia 2014 r. do września 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezydenta Katowic, nadzorując m.in. sprawy związane z planowaniem przestrzennym, architekturą, budownictwem, rozwojem miasta i transportem.
W czerwcu 2016 r. objął w Węglokoksie S.A. funkcję Wiceprezesa ds. Grupy Kapitałowej.W skład Rady Nadzorczej IX
kadencji wchodzą:

  • Magdalena Piłat
  • Artur Bartoszewicz
  • Magdalena Bednarz
  • Adam Borkowski
  • Wojciech Imiołek
  • Krystian Luksa
  • Małgorzata Łącka
  • Anna Margis
  • Anetta Piszczek
  • Robert Tomanek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Stuprocentowym akcjonariuszem
Spółki jest Skarb Państwa.