Węglokoks S.A. 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29 zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000 95342,

 

ogłasza

 

przetarg pisemny nieograniczony na dostawę oprogramowania, instalację na posiadanej przez Zamawiającego infrastrukturze sprzętowej
i wdrożenie w WĘGLOKOKS S.A. systemu informatycznego klasy ERP
wraz z  przeprowadzeniem szkoleń użytkowników i administratorów oraz świadczeniem serwisu utrzymaniowego i  usług rozwoju.

 

Pliki do pobrania:

 

 

1. Ogłoszenie o Zamówieniu

 

Odpowiedzi na pytania:

 

1. 20191118 WGK ERP Odpowiedzi na pytania oferentów.pdf

media