Adam Gorszanów nowym członkiem Zarządu WĘGLOKOKS S.A.

Rada Nadzorcza Węglokoksu S.A. ogłosiła wyniki postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa Węglokoksu S.A. ds. Grupy Kapitałowej. Objął je z dniem 8.11. 2019 r. Adam Gorszanów.

Adam Gorszanów to absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz szeregu studiów podyplomowych, w tym MBA z zakresu zarządzania i finansów przedsiębiorstw. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w organach firm, instytucji publicznych oraz organizacji gospodarczych. 

Przez większość swojego życia zawodowego związany z obszarem dystrybucji w sektorze krajowego górnictwa węgla kamiennego. Utworzył oraz kierował w latach 2012-2017 Izbą Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla, prowadząc tam aktywną działalność związaną z promocją polskiego węgla, ochroną rynku polskiego górnictwa przed nieuczciwym importem oraz wdrażaniem technologii ograniczających środowiskowe skutki wykorzystywania paliw stałych w ciepłownictwie. Czynnie uczestniczył w procesach związanych z transformacją społeczno-gospodarczą i rozwojem województwa śląskiego. 

W latach 2016-2018 był Prezesem Zarządu Grupy Kapitałowej CZH S.A. (wcześniej Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A.), skupiającej szereg przedsiębiorstw, w tym podmiotów związanych z dystrybucją i przetwórstwem hutniczym. Zajmował się również komercjalizacją prac i współpracą z przemysłem w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie.

 

170921RAF001

media