Zespół ds. Sprzedaży Oleju Opałowego

 

Przedmiotem działalności Zespołu jest realizacja dostaw oleju opałowego na potrzeby sektora energetyki. Dostawy realizowane są w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie lub z podatkiem akcyzowym i odbywają się w oparciu o:

  • - koncesję na obrót paliwami ciekłymi z dnia 06.03.2009 wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od 16 lipca 2009 r. do 16 lipca 2019 r.
  • - zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący o numerze akcyzowym PL33100002505 wydane decyzją Naczelnika Urzędu Celnego w Katowicach


WĘGLOKOKS S.A. oferuje elektrowniom i elektrociepłowniom kompleksowe dostawy produktów naftowych o następujących parametrach:

  • - olej opałowy o gęstości poniżej 890 kg/m3,
  • - olej opałowy o gęstości powyżej 890 kg/m3 i zawartości siarki poniżej 1%,
  • - olej opałowy o gęstości powyżej 890 kg/m3 i zawartości siarki powyżej 1%.

 

Kontakt >>