Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach 

przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 

Prezesa Zarządu Spółki WĘGLOKOKS S.A. 

treść ogłoszenia

 

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych 

treść ogłoszenia

 

Wiceprezesa Zarządu ds. Grupy Kapitałowej 

treść ogłoszenia

 

Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych 

treść ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

media