Rada Nadzorcza WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich

przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 

Prezesa Zarządu Spółki WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

[treść ogłoszenia] 

 

Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

[treść ogłoszenia]

 

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. 

 [treść ogłoszenia]

 

Wiceprezesa Zarządu ds. Technicznych WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

[treść ogłoszenia]

 

 

 

 

 

 

media